60 lat Biblioteki Publicznej

"Książka to mędrzec łagodny i pełen
słodyczy, który puste życie uzupełnia
światłem, a puste serca wzruszeniem"

7 grudnia 2006r w łęczyckim Domu Kultury odbyła się uroczystość 60-lecia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, która powstała w 1946r. Księgozbiór wówczas liczył 500 woluminów zebranych przy pomocy mieszkańców Królewskiego grodu. Od 1954 Miejska Biblioteka oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna mieściły się w Domu Kutury. Obecnie 70 000 księgozbiór obejmujący literaturę piękną jak i popularnonaukową mieści się w Spółdzielni Mieszkaniowej "Łęczycanka".

Uroczystość otworzyła Pani dyrektor MiPBP, Aneta Pucek, która licznie przybyłym gościom przedstawiła historię oraz działalność biblioteki w ciągu 60 lat jej istnienia.

...sądzimy, że na stałe będziemy mogli wpisać w działalność konkurs poetycki skierowany do młodych ludzi z całego powiatu, którego zadaniem jest inspirowanie młodzieży do działalności twórczej, propagowanie kultury literackiej, a przede wszystkim umożliwienie prezentacji własnego dorobku... już na stałe wpisały się imprezy zorganizowane z okazji andrzejek, mikołajek. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu władz miasta od kilku lat organizowane są dla dzieci kolonie i wakacje...oprócz tego czytelnicy mogą skorzystać ze pięciu stanowisk komputerowych, wypożyczalni, czytelni...Przed biblioteką stoją kolejne nowe wyzwania. Zakończenie komputeryzacji, uruchomienie elektronicznej wypożyczalni, pracownia multimedialna - mówiła podczas spotkania dyrektor MiPBP, p. Aneta Pucek.


 

Książka Sebastiana Zaborowskiego "Milenium łęczyckie - fakty, dokumenty, wspomnienia" jest próbą przybliżenia uroczystości Milenium Chrztu Polski, które odbyły się się 11. czerwca 1967 roku w Tumie. W dniu tym ziemia łęczycka gościła niemal cały Episkopat Polski na czele z Prymasem Kardynałem Stefanem Wyszyńskim oraz głównym celebransem mszy świętej - arcybiskupem Karolem Wojtyłą, który po latach - już jako papież Jan Paweł II - często wspominał swoją wizytę w Tumie.
"Obchody jubileuszowe - pisze w przedmowie do książki Aneta Pucek, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy - były wielkim świętem dla dekanatu łęczyckiego i społeczności katolickiej. Przybyłe duchowieństwo witano kwiatami i transparentami na całej trasie przejazdu z Łodzi do Łęczycy, a wielotysięcznego tłumu biorącego udział w uroczystej mszy świętej nie zraziła wyjątkowo niesprzyjająca pogoda".
Wśród wielu zaproszonych gości na Zamku w Łęczycy byli między innymi: recenzenci książki ksiądz dr Paweł Staniszewski z diecezji łowickiej oraz dr Krzysztof Lesiakowski z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego; a także ksiądz Zbigniew Łuczak - Dziekan parafii św. Andrzeja w Łęczycy, ksiądz Józef Janiec - dyrektor archidiecezjalnego wydawnictwa łódzkiego i ksiądz Paweł Olszewski z parafii w Tumie.
Wstępny nakład książki wynosi 800 egzemplarzy i można ją nabyć w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęczycy oraz w księgarni "Pegaz".
Copyright stronki.pl | Design: